Albertslund | Albertslund er en forstad til København

Tags

Albertslund | Albertslund er en forstad til København

Albertslund | Albertslund er en forstad til København
Albertslund ligger 15 km vest for København. Albertslund har knap 30.000 indbyggere og byder på de gamle landsbyer, Risby, Vridsløselille, Herstedvester og Herstedøster.

Albertslund er en grøn kommune bl.a. pga. af Vestskoven og Vejleådalen, hvor 60% af byens areal er udlagt til naturområder. Albertslund er anerkendt som den moderne planlagte by, hovedsageligt bygget i 1960 ´erne, som industrialeret tæt lav elementbyggeri af rækkehuse, gårdhavehuse og etagehuse. I en periode hvor byens indbyggertal voksede fra cirka 3000 til de nu knap 30.000 på cirka 8 år. Byen har blandt et totalt opdelt trafiksystem af veje og stier for henholdvis hårde og bløde trafikanter. Albertslund har i vid udstrækning udbyttet regnvandsafledning som rekreative elementer i form af søer og kanaler midt i bebyggelserne.