Bornholms Amt

Tags

Bornholms Amt 

#Bornholms Amt Bornholms Amt blev oprettet i 1662 og afløste dermed Hammershus Len. Amtet var det eneste, der ikke blev ændret på nogen måde ved reformerne i 1793 og 1970. Amtet har altså bestået uændret fra 1662 til 2003, hvor amtet og øens 5 kommuner blev lagt sammen til Bornholms Regionskommune. De 16 sognekommuner og 6 købstadskommuner var før kommunalreformen (1970) alle underlagt amtets tilsyn til forskel fra resten af landet, hvor købstadskommunerne ikke var del af et amt og derfor var underlagt Indenrigsministeriets tilsyn. 

#Bornholms