Københavns Amt

Københavns Amt

Københavns Amt

#Københavns Amt
Københavns Amt (engelsk: Københavns Amt) er en tidligere amt (dansk, amt) på Sjælland (Sjælland) i det østlige Danmark. Det omfattede kommunerne i hovedstadsområdet Københavnsområdet, med undtagelse af København og Frederiksberg. Virkning fra 1. januar 2007 blev amtet afskaffet og fusioneret ind i Region Hovedstaden (dvs. København Region Hovedstaden).