Danmark - Geografiske Kort over Danmark

Tags

Danmark - Geografiske Kort over Danmark

Danmark er et land i Skandinavien i det nordlige Europa. Det er verdens ældste kongedømme (i dag konstitutionelt monarki) som sammen med de to selvstyrende områder – øgruppen Færøerne (i Nordatlanten) og øen Grønland (i Nordamerika) – indgår i Kongeriget Danmark. Danmark består geografisk af halvøen Jylland og 443 navngivne øer, småøer og holme, hvoraf de 72 er beboede (pr. 1. januar 2008). Landet er placeret i Skandinavien med havet (Østersøen, Skagerrak, Kattegat og Nordsøen) som nabo samt Tyskland, som Jylland grænser op til mod syd.

Historisk set har Danmark været væsentligt større end det er i dag, men mange århundreder med krige mod Sverige og tyske stater har indskrænket det danske territorium. Danmark fik sin grundlov i 1849 og sit nuværende parlamentariske system i 1901. Statsformen er negativ parlamentarisme, der betyder, at regeringen ikke kan have et flertal i Folketinget imod sig. I nyere tid har Danmark forsøgt at involvere sig stadigt mere aktivt i, OECD, NATO, FN, Nordisk Råd og mange andre internationale organisationer. Danmark blev som det første nordiske land medlem af EF, senere EU, i 1973.

Danmark har siden vikingetiden været en søfartsnation, men i løbet af industrialiseringen begyndte landbrug og industri at spille en større rolle, samtidig med en omfattende urbanisering fandt sted. Danmark formåede i den postmoderne industrialisering at omstille sin industri og økonomi effektivt, så landet i dag er en topmoderne markedsøkonomi, der hovedsageligt lever af tjenesteydelser og en stor udlandshandel. Danmarks økonomi er bygget op omkring hvad der er kendt som den skandinaviske velfærdsmodel. I Danmark begyndte opbygningen af velfærdssamfundet i 1930´erne og blev udbygget betragteligt i løbet af 60´erne og 70´erne. Danmark havde verdens 3. højeste BNP pr. capita i 1970. Mellem 1970 og 1990 voksede skattetrykket og reguleringer dramatisk , mens Danmark adopterede den nordiske model eller princip for en velfærdsstat. Efter at være faldet alvorligt tilbage i velstand, arbejdsløshed og andre indikatorer, tog Danmark skridt henimod økonomisk liberalisering i 1980'erne og 1990'erne. På det globale Fredsindeks steg Danmark fra en tredjeplads i 2007 til en andenplads i 2008. På trods af den voldsomme skat, er økonomien ellers ganske fri. Økonomisk Friheds Indekset (Engelsk:Index of Economic Freedom) rangerer Danmark på en 11. plads i verden over de mest frie lande, og nummer fire i Europa. 

Færøerne (færøsk: Føroyar)


www.megatimes.com